Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? Uproszczone procedury wycinki 2023

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Projekt wprowadza zmiany w przepisach regulujących wycinkę drzew i krzewów. Procedura usunięcia drzewa z własnej posesji powinna przebiegać szybciej. Niektóre zmiany w ustawie weszły w życie w styczniu 2023. Wkrótce wniosek o wycinkę właściciel posesji będzie mógł złożyć online.

Zgodnie z ustawą z 26 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, od 27 stycznia 2023 wnioski o wycinkę drzew gminy zobowiązane będą przyjąć także online. Wnioski w formie elektronicznej i papierowej mają funkcjonować równolegle.

Średnica drzewa do wycięcia bez zezwolenia

Osoba starająca się o wycinkę będzie mogła wybrać, z którego wniosku skorzystać. Podobnie jak dziś, wnioski będą kierowane do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy konserwatora zabytków w przypadku terenów zabytkowych. Za złożenie wniosku na wycinkę drzew nie będzie pobierana opłata.

Jednocześnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Wprowadza ona zmiany w przepisach regulujących wycinkę drzew i krzewów. Procedura usunięcia drzewa z własnej posesji ma przebiegać szybciej, bo bez zbędnych barier administracyjno-prawnych. Jeśli projekt wejdzie w życie, to zwiększony zostanie o 20 cm obwód wycinanego pnia drzewa, od którego wymagać się będzie zgłoszenia. Jak dotąd, właściciele posesji muszą ubiegać się o pozwolenie na wycinkę.

Które drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Projekt przewiduje, że aby na swojej działce dokonać wycinki drzewostanu, wystarczy zgłoszenie do urzędu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 100 cm – topola, wierzba, klon jesionolistny i srebrzysty (do tej pory 80 cm),
 • 85 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa i platan klonolistny (do tej pory 65 cm),
 • 70 cm – pozostałe gatunki drzew, w tym orzech (wcześniej 50 cm).

Bez zgłoszenia czy pozwolenia w 2023 roku wycinać będzie można tylko:

1. Krzewy w skupisku o powierzchni do 25 mkw.

2. Krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

3. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – topola, wierzba, klon jesionolistny i srebrzysty,
 • 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa i platan klonolistny,
 • 50 cm – pozostałe gatunki drzew.

4. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

5. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach

6. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Eksperci ostrzegają, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody może niekorzystnie odbić się na środowisku. Z kolei projektodawcy przekonują, że dzięki uproszczonym regulacjom właściciele nieruchomości będą mogli w szerszym zakresie korzystać z przysługującego im prawa własności.

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką należy zwrócić uwagę także na to, czy w konarach drzewa, które planujemy usunąć (nawet wtedy, gdy ze względu na jego wielkość nie musimy tego zgłaszać) nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną. W tych przypadkach zezwolenie na wycinkę wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku drzewa, na którym bytują ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

Kara za wycinkę może zostać nałożona jedynie wtedy, gdy wytniemy drzewo, którego chęć usunięcia powinniśmy zgłosić, ale nie spełniliśmy tego obowiązku. Za niezgodne z prawem wycięcie drzewa odpowiada zazwyczaj właściciel terenu, na którym ono rosło i to na niego nakładana jest kara pieniężna. Nawet gdy właściciel terenu zleci innej osobie lub firmie wycinkę drzewa, a okaże się, że nie miał na to zgody, to właśnie on pociągnięty zostanie do odpowiedzialności.

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia

Organem odpowiedzialnym za wymierzenie kary administracyjnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, których reprezentuje odpowiedni wydział w urzędzie miasta lub gminy. Kara pieniężna może zostać nałożona za:

 • usunięcie drzewa bez odpowiedniego zezwolenia lub bez dokonania wcześniejszego zgłoszenia,
 • usunięcie drzewa mimo sprzeciwu odpowiedzialnego organu,
 • usunięcie drzewa bez zgody właściciela nieruchomości,
 • zniszczenie drzewa (np. usunięcie ponad 50 proc. gałęzi korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa),
 • uszkodzenie drzewa przez przeprowadzenie niewłaściwych prac w obrębie korony.

Redakcja

DomNaNowo.pl jest magazynem internetowych z kategorii dom i wnętrza. Naszą misją jest inspirowanie i zachęcanie do ulepszania swojej przestrzeni życiowej. Publikujemy poradniki i artykuły o wszystkim co wiąże się z domami, mieszkaniami i wnętrzarstwem. Publikujemy zestawienia aranżacji różnego typu pomieszczeń oraz przestrzeni mieszkalnych. Prezentujemy rankingi zestawienia. Naszą redakcję tworzy zespół kreatywnych i dociekliwych redaktorów i autorów. Ich pracę wspomagają specjaliści ds. PR oraz marketingu. Na łamach DomNanowo.pl publikowane są nowości wnętrzarskie oraz różne materiały warte opisana i scharakteryzowania. Nasze felietony oraz artykuły poradnikowe tworzone są z myślą o czytelnikach. Z nami każde wnętrze może stać się wyjątkowe.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button