Bezpieczeństwo na budowie

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na budowie jest bardzo ważne nie tylko w kontekście polskiego prawa, ale także w kontekście ochrony zdrowia i życia wszystkich osób, które znajdują się na placu budowy. Nie ulega wątpliwości, że praca w przemyśle budowlanym często wiąże się z wysokim ryzykiem zawodowym. Odpowiednia identyfikacja zagrożeń oraz ich minimalizacja pozwala eliminować niebezpieczne sytuacje podczas pracy.

Gdzie szukać przepisów dotyczących ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych? Jak dbanie o bezpieczeństwo na budowie powinno wyglądać od strony praktycznej? Sprawdź!

Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie a przepisy prawa

Przestrzeganie zasad BHP na budowie wiąże się z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Plac budowy powinien być oznaczony, a pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenia i mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Bardzo ważne jest wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie terenu budowy i stosowanie wielu innych rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo. Czasami konieczne bywa stworzenie planu BIOZ.

Warto też wiedzieć, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy regulowane są przez Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Ponadto obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy wynika również z Konstytucji RP i ogólnych zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ważne informacje znajdziemy też w załączniku określającym szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej), a także z Dyrektywy ws. minimalnych wymagań BIOZ na budowach.

Przepisy BHP na budowie – dlaczego należy ich bezwzględnie przestrzegać?

Bardzo ważną kwestią jest m.in. sposób poruszania się po placu budowy. Będąc na terenie budowy, nie można wchodzić na powierzchnie niezabezpieczone przed upadkiem z wysokości czy pod transportowany ładunek oraz do stref niebezpiecznych (np. wokół obiektów budowlanych), w których nie zostało wyeliminowane zagrożenie.

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad BHP na budowie niosą niekiedy katastrofalne skutki dla życia i zdrowia, dlatego też niezwykle ważne jest szkolenie wszystkich pracowników, na wszystkich szczeblach zawodowych. Za jakiekolwiek uchybienia w kwestii przestrzegania zasad BHP grożą wysokie kary.

W razie wypadku odpowiedzialność leży na barkach kierownika budowy, kierownika robót lub brygadzisty, któremu bezpośrednio podlega poszkodowany pracownik. Podmiotem mogącym ponosić odpowiedzialność karną może być też pracodawca.

kierownik budowy

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych

Aby wyeliminować potencjalne zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych, ważne jest opracowanie specjalnego planu jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Należy więc stworzyć i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Wymóg stworzenia takiego planu bezpieczeństwa zachodzi szczególnie wówczas, gdy roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracowników i trwają one powyżej 30 dni, a także w sytuacji, w której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni lub prace obejmują jeden z kilku wyszczególnionych w przepisach rodzajów robót budowlanych. Plan ten powinien odnosić się do projektowania budowy, rozpoczęcia prac i ich prowadzenia. Na podstawie BIOZ powstają inne ważne dokumenty.

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na placu budowy

Na terenie budowy pracownicy muszą chodzić tylko wyznaczonymi trasami i powinni być ubrani w dostosowaną odzież roboczą oraz wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Niezwykle ważne są także środki ochrony zbiorowej. Spośród środków ochrony zbiorowej wyróżnić możemy np. rusztowania systemowe, pomosty robocze, balustrady czy drabiny bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy operatorów maszyn, które nie posiadają kabin.

Natomiast spośród środków ochrony indywidualnej wyróżniamy zabezpieczenia głowy (kask roboczy), twarzy i oczu (gogle ochronne, maski), zabezpieczenia słuchu (nauszniki ochronne), zabezpieczenia rąk i nóg (w tym np. ochraniacze poszczególnych części nóg, odpowiednie obuwie) oraz specjalną odzież czy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

To, z jakich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej korzysta się na placu budowy, uzależnione jest m.in. od rodzaju wykonywanej pracy.

Obowiązki pracodawcy, kierownictwa budowy i pracowników

Zarówno pracodawca, jak i każda osoba sprawująca kontrolę nad pracownikami oraz sami pracownicy powinni znać obowiązujące przepisy o ochronie pracy. Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. Musi on dbać m.in. o to, aby nie dopuścić do wykonywania danych obowiązków osób, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, powinien zadbać o wyposażanie stanowisk pracy w odpowiednie maszyny i urządzenia techniczne, a także w sprzęt tymczasowy, rusztowania i drabiny oraz o wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież roboczą.

Kierownicy natomiast zobligowani są do organizowania stanowisk pracy. Kierownik budowy powinien dbać o wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej i wymagać od nich respektowania przepisów BHP na budowie. Do jego obowiązków należy też wstrzymanie pracy i podjęcie stosownych działań w przypadku pojawienia się czynnika zagrażającego.

Z kolei w interesie pracowników powinno być zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz stosowanie ich w miejscu pracy. Pracownik musi stosować się do poleceń przełożonych w zakresie BHP. Ponadto pracownicy powinny poddawać się okresowym badaniom lekarskim oraz niezwłocznie informować przełożonych o wypadkach. Pracownicy mają prawo odmówić wykonywania pracy wówczas, gdy podejrzewa się, że warunki pracy nie są zgodne z zasadami BHP.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości – co warto wiedzieć?

Praca na wysokości wiąże się z dużym ryzykiem zawodowym. Oprócz odpowiedniej odzieży czy sprzętu niezbędne jest zabezpieczenie przestrzeni. Powierzchnie znajdujące się metr nad ziemią muszą być zabezpieczone balustradami. Na wysokościach niezwykle ważne jest także zabezpieczenie w postaci siatki bezpieczeństwa. Na budowach najczęściej korzysta się z kilku poziomów, stąd też bardzo ważne jest zamocowanie dobrej jakości rusztowań, które pozwolą przemieszczać się między poziomami. Na dużych wysokościach zaleca się stosowanie linek bezpieczeństwa. Zdarza się, że nieoceniony okazuje się profesjonalny sprzęt zabezpieczający składający się z szelek, uprzęży i lin wyposażonych w zaczepy. Ważne jest informowanie pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony (zasadach BHP).

mężczyzna wykonujący pracę na wysokości

Postaw na rusztowania od sprawdzonych dostawców!

Rusztowanie elewacyjne to tymczasowa konstrukcja, która powstaje na czas prowadzenie robót budowlanych, szczególnie tych na wysokościach. Pozwalają one również na bezpieczne wykonywanie robót malarskich. Montaż rusztowania musi jednak zostać przeprowadzony w określony sposób, przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia w zakresie montażu rusztowań i konserwacji urządzeń technicznych. Taka osoba powinna odbyć specjalne kursy.

Przed rozpoczęciem montażu należy też dokładnie zapoznać się z instrukcją. Rusztowania i ruchome podesty robocze należy montować, demontować i używać zgodnie z zaleceniami i dokumentacją producenta. Nie wolno zapominać o dodatkowym wyposażeniu, podnoszącym poziom bezpieczeństwa. Po zakończeniu prac montażowych następuje odbiór techniczny, którego dokonuje osoba do tego uprawniona. Taki sprzęt jest bezpieczny tylko wówczas, gdy spełnia wymagania dozoru technicznego. Odbiór rusztowania należy potwierdzić w protokole odbioru technicznego lub wpisem w dzienniku budowy.

Demontażu rusztowań również mogą dokonywać tylko uprawnione osoby, które zabezpieczone są poprzez odpowiednie szelki bezpieczeństwa.

Wynajem rusztowań

Wynajem rusztowań od firmy zewnętrznej ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwe cena. Wynajmując rusztowania, nie musimy martwić się o ich magazynowanie, transport, konserwację, serwisowanie czy ewentualne naprawy, ponieważ to wynajmujący jest odpowiedzialny stan wydawanego sprzętu, dlatego warto zwrócić uwagę właśnie na wynajem rusztowań. Warszawa to ogromne miasto, na terenie którego znajdziesz wiele różnych ofert wynajmu rusztowania. Pamiętajmy jednak, że w trakcie eksploatacji rusztowań należy codziennie sprawdzać ich stan techniczny.

W ofercie Ekspres – Rusztowania znajdziemy rusztowania aluminiowe jezdne i rusztowania jezdne, rusztowania elewacyjne, warszawskie czy włoskie GOFFI.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo na placu budowy i zasady BHP to niezwykle ważny temat. Za zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odpowiada kierownik oraz pracodawca. W czasie wykonywania prac na budowie bardzo ważne jest zaopatrzenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i inne osłony poszczególnych części ciała.

Praca na wysokościach wiąże się ze szczególnym niebezpieczeństwem, dlatego pracownicy powinni nie tylko znać zasady BHP, ale również stosować je w praktyce i odpowiednio chronić swoje zdrowie. Ponadto rusztowania, po których poruszają się robotnicy, mogą montować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wynajmując rusztowania najlepiej postawić na najlepszy sprzęt, od sprawdzonych producentów!

O bezpieczeństwo pracowników powinni dbać także kierownicy i inwestorzy. Jeżeli na danych stanowiskach pracy nie dopełniono obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi, taki pracownik może odmówić wykonania powierzonych mu zadań.

 

Artkuł partnera.

Redakcja

DomNaNowo.pl jest magazynem internetowych z kategorii dom i wnętrza. Naszą misją jest inspirowanie i zachęcanie do ulepszania swojej przestrzeni życiowej. Publikujemy poradniki i artykuły o wszystkim co wiąże się z domami, mieszkaniami i wnętrzarstwem. Publikujemy zestawienia aranżacji różnego typu pomieszczeń oraz przestrzeni mieszkalnych. Prezentujemy rankingi zestawienia. Naszą redakcję tworzy zespół kreatywnych i dociekliwych redaktorów i autorów. Ich pracę wspomagają specjaliści ds. PR oraz marketingu. Na łamach DomNanowo.pl publikowane są nowości wnętrzarskie oraz różne materiały warte opisana i scharakteryzowania. Nasze felietony oraz artykuły poradnikowe tworzone są z myślą o czytelnikach. Z nami każde wnętrze może stać się wyjątkowe.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button